Zemné a výkopové práce, búracie práce a likvidácia stavebného odpadu

  • Hrubé terénne úpravy, terénne úpravy pozemku, záhrad či zrovnanie terénu, úprava svahu, zarovnanie a tvorba svahu, prípravné stavebné práce.
  • Drenáž a odvodnenie pozemku, výkop základov pre rodinné domy, budovy, chaty
  • Výkop inžinierskych sietí (voda, plyn, elektrina, kanalizácia), výkopy súvisiace s opravou inžinierskych sietí,
  • Výkop základov pre plot, oporný múr, chodník, cestu alebo parkovisko, výkop jám a rýh rôznych rozmerov
  • Výkopy jazier a bazénov
  • Odvoz odpadu, zeminy a sute a dovoz potrebných sypkých materiálov.